Iemīļotākās Ziemassvētku Tautasdziesmas

Kur bijāt, Ziemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt?
– Pie zirgu stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt?
– Pie govju stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt?
– Pie cūku stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt?
– Pie rijas dortiņu
Pažobelē.
Lūdzama, māmiņa,
Laid mani iekšā!
Ne zagšu adatu,
Ne īleniņu.
Susekli zagšu,
Tā man vajaga:
Ķekatas bērniem
Pinkaiņas galvas.

 

Lūdzama, māniņa,
Laid bērnus iekšā:
Ķekatu bērniem
Kājiņas salst!
Labvakar, nama māte!
Vai gaidīji budēlīšus?
Ja gaidīji budēlīšus,
Atver durvis līdz galam.

 

ziemassvētku tautasdziesmas

Labvakar, nama māte,
Vai būs silta istabiņa?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa.
Sajemat danča bērnus,
Neba mēs daudz bijām:
Bijām pieci, bijām seši,
Līdz trešam desmitam.

 

Izcepu kukuli
Četriem stūriem:
Tas bij ķekatu
Mielastiņš.
Cienā labi budulīšus
Ar sausiem zirnīšiem!
Cik zirnīšu buduļam,
Tik jēriņu aizgaldā.

 

Lec, ķekata, kur lēkdams,
Lec kāpostu dārziņā:
Nomin visas sīkas nātres,
Lai aug balti kāpostiņi!
Čigānos laizdamās,
Vilku biezu kažociņu.
Citur deva ēsti, dzerti,
Citur vēzdu par muguru.

 

Sasagrieza čigāniņi
Istabiņas dibenā:
Sagriez, Dievs, rudzus, miežus
Lielajā tīrumā.
Ai, čigānu māmuliņa,
Tavus daiļus čigāniņus!
Puiši garos zābakos,
Meitas zīda lakatos.

 

Vakar teicu meitiņām,
Lai izslauka istabiņu;
Izstabiņa izslaucīta,
Pabeņķītes noslaucītas.
Dodiet, meitas, cimdus, zeķes
Tam budēļu vecajam!
Kad nedos cimdus, zeķes,
Augs jēriem īsa vilna.

 

ziemassvētku tautasdziesmas

Nedomā, saimeniece,
Ka es nācu gaļas dēļ:
Es iznācu lustes dēļ
Savus bērnus izvedāt.
Paldiesu, māmiņa,
Par jūsu godiņu!
Gan deva ēsti,
Gan deva dzerti,
Nēzdogu nedeva
Mutīti slaucīt.

 

Neguliet, slinkas meitas,
Ej’t raugiet avju staļļus:
Ķekatiņas salaidušas
Stallī baltas aventiņas.
Negulu, negulu
Ziemas svētku nakti,
Lai mani liniņi
Veldē nekrīt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*