Iemīļotākās Ziemassvētku Tautasdziesmas

Sanākat, jaunas meitas,
Šovakar laimes lies;
Man iedeva vecais tēvs
Bikšu pogu riekšaviņu.
Ko tu gaidi, vecais puisi,
Ka šogad neprecies?
Tās ir visas tavas brūtes,
Kas atnāca budēļos.

 

Jaunas meitas kaķi svēra
Ziemas svētku vakarā;
Ja svērs kaķis puspodiņu,
Tad ves meitas šoruden.
Kas mūsu plāniņā
Sudrabu palejā?
Māmiņa palejā,
Vakariņas nesdama.

 

ziemassvētku tautasdziesmas

Kādu dziesmu dziedāsim
Ziemas svētku vakarā?
Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši.
Čigu, čigu zaķītis lēca
No krūmiņa krūmiņā;
Tā čigava čigāniņi
No ciemiņa ciemiņā.

 

Saimeniece siļķi cepa
Pukstēdama, stenēdama.
Vai tu puksti, vai tu steni,
Drusciņ gaļas ar vajag.
Es nebiju kazas gaļas
Visu gadu dabūjuse,
Nu dabūju kazas gaļu
Ziemas svētku vakarā.

 

Māmiņa, māmiņa,
Pīrāgi, pīrāgi!
– Pīrāgi necepti,
Nevangalēti.
Ne gaļas labada
Ķekatas lēca:
Linīnu labada,
Balt avetīnu.

 

Ēdat, bērni, sāl ar maizi,
Man gaļiņas vairs nevaid;
Trīs dieniņas kazu kāvu,
Vēl tā lipu kustināja.
Ar kauniņu vakar biju
Ar kauniņu rītā būšu,
Bez kauniņa vien tik biju
Ziemas svētku vakarā.

 

Ziemas svētki, Liela diena,
Tie Dievam dārgi laiki;
Ziemas svētki bluķi vilka,
Liela diena šūpli kāra.
Atiedami Ziemas svētki,
Ko tie labu atnesuši?
Kūtī raibu raibaļiņu,
Stallī bēru kumeliņu.

 

ziemassvētku tautasdziesmas

Vai, lielie Ziemas svētki,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ne nedēļas negaidīja.
Gauši nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemas svētki:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas –
Iet par kalnu dziedādami.

 

Ziemassvētku tautasdziesmas radīs īpašu noskaņu Ziemassvētkos, jo tās ir pārbaudītas vērtības.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*