Noteikumi

Portāla www.inbrain.lv lietošanas noteikumi

www.inbrain.lv  lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto www.inbrain.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē www.inbrain.lv un/vai publisko komentārus.

www.inbrain.lv lietošanas noteikumi ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem. Noteikumi var tikt mainīti un to izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tiek publicētas mājas lapā.

Lietojot portālu www.inbrain.lv, uzskatām, ka esat iepazinušies ar noteikumiem un tiem piekrītat.

Pieņemsim citu cilvēku atšķirīgo viedokli un būsim pieklājīgi.

Par noteikumu neievērošanu var tikt bloķēti/dzēsti komentāri.

Autortiesības
www.inbrain.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura www.inbrain.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez www.inbrains.lv rakstiskas atļaujas.

Komentāri
Visiem portāla lietotājiem, bez izņēmuma, ir jāievēro raksta vai diskusijas temats. Komentāri, kas nav par konkrēto tēmu, satur acīmredzamu vai slēptu novirzīšanos no tēmas, var tikt dzēsti bez brīdinājuma.

www.inbrain neatbild par pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus, ja:

  • komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;
  • komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;
  • komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video).
  • komentārs izveidots ar nodomu aizskart kāda jūtas;
  • komentārs satur nesaskaņotu reklāmu;
  • komentārs satur pornogrāfiskus materiālus, tāpat aizliegts ir arī izvietot komentārus ar tādu materiālu saturošām interneta vietnēm.

Fizisko personu datu apstrāde
Portālā Lietotājs piekrīt un ir informēts par savu personas datu apstrādi.