Iemīļotākās Ziemassvētku Tautasdziesmas

Zināms, ka Dainu tēva Krišjāņa Barona mūža laikā savākto tautasdziesmu krājumā nozīmīgu lomu ieņem arī Ziemassvētku tautasdziesmas. Lai arī mūsdienu izpratnei par Ziemassvētkiem ir maz kopīga ar pagāniskajām, komercijas neskartajām ziemas saulgriežu laika tradīcijām, kādas vērojamas latviešu folklorā, Ziemassvētku tautasdziesmas joprojām ir iemīļots veids dāvanu “nopelnīšanai” Ziemassvētku vakarā pie eglītes. Tā ir apbrīnojama dažādu kultūras slāņu, tradīciju un laikmeta iezīmju sintēze, kad jaunie, modernie vecāki savas atvases arvien biežāk vedina svētkos apgūt tieši Krišjāņa Barona savāktās Ziemassvētku tautasdziesmas.

ziemassvētku tautasdziesmas

Ziemas svētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Teciet, bērni, saņemiet
Basajām kājiņām!
Ziemassvētki atbrauca
Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,
Asniņus celdami.

 

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam, veci, tekam, jauni,
Velkam svētkus kalniņā!
Sen dzirdēju, nu redzēju
Ziemas svētku kumeliņu:
Līdz zemīti krēpes vilka,
Ar basām kājiņām.

 

Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi brauca budēlīši:
Vienu slieci kamaniņas,
Trim kājām kumeliņš!
Kam tie tādi melli zirgi
Pie manāmi rijas durvīm?
Ziemas svētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā.

 

ziemassvētku tautasdziesmas

Sudrabiņa lietiņš lija
Ziemas svētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.
Bagāti Ziemas svētki
No Rīgas nāca:
Trīs simti sulaiņi
Bruņoti līdzi.

 

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemas svētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīts.
Simtiem cepu kukulīšus
Ziemas svētku vakarā:
Simtiem nāca ķekatnieku
Ziemas svētku vakarā.

 

Ziemas svētki, atnākdami,
Ko jūs labu atnesāt?
– Kūķu katlu, galvas pusi,
To mēs labu atnesām.
Še liels namiņš
Kā liela muiža,
Še var ķekatas
Līkumus mest.

 

Kas tur rībina
Aiz nama durvju?
Ķekatas rībina,
Grib nākta iekšā;
Grib nākta iekšā,
Grib padancāt.
Ķekatā, ļekatā!
Leksim kāļu dārziņā:
Lai aug kāļi, kāpostiņi
Apaļām galviņām,
Apaļām galviņām,
Rūtainām lapiņām!

 

ziemassvētku tautasdziesmas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*